DNB Næringseiendom er en av Norges største aktører innen næringseiendom.

Vi forvalter ca. 886 000 kvm kontorbygg,kjøpesentre og hoteller,
mens DNB Livsforsikring AS og DNB Scandinavian Property Fund eier porteføljen.