Oslo(2)

Bergen (9)

Lysaker (1)

Sandvika (2)

 
 

DNB Næringseiendom er en av Norges største aktører innen næringseiendom

og forvalter ca 911 600 kvm kontorbygg, kjøpesentre og hoteller.